LEGO třídička – díl čtvrtý, třídička stříšek

Od minule jsem třídičku naučil třídit zhruba 20 různých barev. Ale třídit kostky jenom podle barvy je nuda. Popojedem.

Z dob nákupů kilowaru mi tu zbyl kyblík stříšek, které už jsem neměl energii dál třídit. Ideální materiál pro třídičku.

Směs stříšek

Nasbíral jsem tedy obrázky, naučil neuronovou síť a spustil třídičku. Tvary to třídilo docela pěkně, ale zoufale si to pletlo normální a obrácené stříšky.

Zkusil jsem to tedy jinak. Obrázky jsem rozdělil na normální a obrácené. Dostal jsem tak 2 hromádky – obrácené stříšky a všechno ostatní – různé dvojitě skosené, kulaté apod.

Hromádka invertovaných se pak třídila tak pěkně, že než jsem to stihnul nafotit, bylo roztříděno, uklizeno a nebylo co fotit.

U „normálních“ byla potíž v tom, že to bylo pořád hodně všemožných tvarů. Takže jsem přepracoval základní rozdělení na normální, dvojité, zaoblené a invertované (invertovaných je ale málo, ty se vytřídily v minulém kole). Pořád si to ale hodně plete normální a dvojitě skosené – těch mám nafoceno málo typů. V invertovaných je vidět dost stříšek typu 1x2x3 – ty v minulém kole nafoceny nebyly vůbec, takže je třídička řadila špatně. Tentokrát dopadly mnohem lépe.

Základní rozdělení stříšek

No a nakonec jsem vzal tu velkou krabici s (většinou) normálními stříškami a prohnal to tříděním na jednotlivé typy. Na to mám už starší neuronovou síť, která moc typů nezná. Tam je rozhodně co vylepšovat:

Horní řada je dost marná. Tam mají být střechy 4×2, 4×3 a 2×4. Z nějakého důvodu si to ale neumí poradit s těmi 4×2, které to rozeselo rovnoměrně všude.

Spodní řada je lepší – zleva jsou to 2x2x3, 2×3, 2×2, 1×2 a 1×3. Podívejme se podrobněji na některé chyby.

Ručně jsem dotřídil krabičku 1×2. Vlevo jsou díly zařazené špatně, protože je třídička nezná. To jsou téměř výhradně dvojité stříšky. Vpravo jsou zjevné chyby.

Na dalším obrázku je totéž pro 2×2. Vlevo opět neznámé – zejména dvojité konkávní 2×2. Vpravo pak několik chybně zařazených.

No a nakonec ještě 1×3. Neznámé jsou tu zejména 3×2, vpravo pak opět několik chybně určených.

Z krabičky 2x2x3 fotku nemám – tam byla jediná významná chyba, přišly tam i „neznámé“ 2x2x3 dvojitě zkosené.

Tady jsem to chtěl původně uzavřít s tím, že docela dobrý a že je příspěvek hotový. Ale večer jsem ho už zveřejnit nestih a ráno mi to nedalo. Takže jsem ještě nasbíral fotky stříšek 3×2 a vycvičil novou síť. O něco lépe – i to se pořád učim. Pak jsem sesypal ty méně povedené škatulky a prohnal to znovu tříděním. Dopadlo to takhle:

Podíváme se na to podrobněji. Začneme těmi méně povedenými krabičkami.

Stříšky 3×2. Vlevo jsou opět neznámé, vpravo chyby.

Stříšky 2×4 a 4×3. To vypadá o něco lépe.

No a na následujících obrázcích jsou opět neznámé díly vlevo a chyby vpravo. Tedy… vpravo je chyba. Jedna.

(Tohle mě pobavilo – stříšky 2x2x3 se vytřídily v minulém kole, takže sem šly prakticky jen neznámé tvary).

A to je vše. Mám z toho dojem, že už to třídí s menší chybovostí než já. A tímto s třídením stříšek asi na nějaký čas končím – ono totiž najednou není co třídit…